Societate Profesională Notarială Korodi-Popa Aurelia-Nicoleta - Sabău Carmen

Legalizare Acte

Acte necesare:

  • acte de identitate părţi;
  • acte de proprietate
  • extras de carte funciară