Societate Profesională Notarială Korodi-Popa Aurelia-Nicoleta - Sabău Carmen

Promisiunea de Vânzare-Cumpărare

Promisiunea bilaterală de vânzare, denumită și antecontract de vânzare sau precontract, reprezintă contractul prin care două părți (promitentul – vânzător și promitentul – cumpărător) se obligă să încheie în viitor un contract ale cărui elemente esențiale sunt stabilite în prezent.

Antecontractul se poate încheia la orice notar public din România, indiferent de localizarea imobilului sau de domiciliul părților.

Acte necesare:

  • actele de identitate ale părţilor;
  • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
  • actul de proprietate al bunului ce face obiectul tranzacţiei (contract (e) de vânzare-cumpărare și documentele adiționale, proces verbal de predare-primire, autorizație de construire, proces verbal de receptie finală, contract de donație, contract de schimb, certificat de moștenitor, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, alipiri/dezmembrări etc);
  • încheierea de intabulare, dacă este cazul;
  • extras de carte funciară pentru informare.

 

În funcție de particularitățiile fiecărei situații în parte, notarul public are dreptul să solicite părților prezentarea oricăror documente pe care le consideră necesare. Lista mai sus menționată are numai caracter informativ.