Societate Profesională Notarială Korodi-Popa Aurelia-Nicoleta - Sabău Carmen

Contractul de Comodat

Contractul de comodat sau împrumutul de folosință este contractul care transmite folosința gratuită a unui bun determinat (mobil sau imobil) de la o persoană, numită comodant, unei alte persoane, numită comodatar, care se obligă să îl restituie după trecerea unui anumit termen. Partea care primește bunul are obligația de a-l păstra și conserva, precum și de a-l restitui proprietarului la expirarea termenului.

Prin contractul de comodat nu se transmite proprietatea asupra bunului, ci doar folosinţa.

Contractul de comodat este singura posibilitate prin care se poate împrumuta gratuit folosința unui autoturism. În prezent, folosința autoturismului nu mai poate fi cedată prin procură astfel cum se proceda în trecut, înainte de intrarea în vigoare a Noului Cod Civil.

Acte necesare:

CONTRACT DE COMODAT autovehicul

  • actele de identitate ale părţilor;
  • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
  • actul de proprietate, certificatul de înmantriculare și cartea de identitate a autovehiculului.

CONTRACT DE COMODAT imobil:

  • actele de identitate ale părţilor;
  • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
  • actul de proprietate al bunului ce face obiectul contractului;
  • încheierea de intabulare, dacă este cazul;
  • extras de carte funciară pentru informare.

În funcție de particularitățiile fiecărei situații în parte, notarul public are dreptul să solicite părților prezentarea oricăror documente pe care le consideră necesare. Lista mai sus menționată are numai caracter informativ.